Nouvelle Perspective

Logo Noloc

Werkwijze

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we jouw vraag en jouw persoonlijke situatie. We merken dan ook direct of het klikt, wat een belangrijke voorwaarde is voor een succesvol begeleidingstraject. Op basis van de vraag stellen we tijdens het gesprek in onderling overleg een plan samen, met een inschatting van het aantal sessies. Vervolgens ontvang je een schriftelijk voorstel en als dat naar wens is kunnen we direct aan de slag.

Kom je op initiatief of advies van jouw werkgever dan zal eventueel, na het kennismakingsgesprek, een tweede gesprek volgen, in aanwezigheid van een HR-medewerker. Dit gesprek is bedoeld om de vraagsteling duidelijk te krijgen en de doelstelling te benoemen. Jij en jouw werkgever ontvangen vervolgens een voorstel en opdrachtbevestiging. Zodra de opdrachtbevestiging is geaccordeerd door jou en je werkgever kan het traject beginnen.

Een coachingstraject bestaat meestal uit gesprekken van 1,5 a 2 uur. Het tempo bepalen we samen. Tussen de gesprekken krijg je meestal huiswerk in de vorm van maatwerkopdrachten.

Het traject wordt afgesloten met een bespreking en een eindadvies.

Indien gewenst wordt een eindrapport opgesteld dat tijdens het eindgesprek besproken kan worden met een HR-medewerker of je leidinggevende. In het rapport worden alle persoonlijke en professionele bevindingen uit het onderzoek samengevat, inclusief aandachtspunten en aanbevelingen met betrekking tot de professionele toekomst.Contact

Geïnteresseerd in Nouvelle Perspective? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ik hoop je spoedig te ontmoeten en je of je organisatie te mogen begeleiden, ondersteunen of adviseren.

Nouvelle Perspective is ook telefonisch te bereiken op
06 48 74 91 63.