Nouvelle Perspective

Logo Noloc

Outplacementbegeleiding

Nouvelle Perspective helpt je het beste uit jezelf te halen, jouw ideale loopbaanperspectief te bepalen en een nieuwe baan zoeken en vinden.

Een outplacementbegeleiding helpt je in het zoeken en vinden van een nieuwe baan en is geschikt voor jou als¦

 • er binnen het bedrijf waar je werkt geen passende functie (meer) voor je is
 • je boventallig bent geworden door reorganisatie of verandering
 • je functie vervallen is
 • je door een conflict een andere baan moet vinden
 • er een verschil van inzicht is over het uitvoeren van je functie
 • er geen match meer is tussen jou en je functie
 • je gedwongen bent om een andere baan te vinden

Een outplacementbegeleiding is altijd een begeleiding op maat afhankelijk van de situatie waarin de cliënt zich bevindt en bestaat meestal uit twee modules:

Module 1- Verwerking en persoonsonderzoek:

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

Deze stap is gericht op het verwerken van het verlies van jouw baan en het ontwikkelen van een nieuw loopbaanperspectief. We besteden onder meer aandacht aan jouw gevoelens bij jouw huidige situatie. Daarnaast maken we een inventarisatie van persoonlijke levens- en werkervaring, kennisdomeinen, kwaliteiten,  drijfveren, valkuilen en uitdagingen. We onderzoeken samen in hoeverre keuzes in jouw leven en werk samenhangen met jouw persoonlijke en beroepsmatige wensen. Dat doen we door middel van gesprekken en opdrachten over levensloop, zingeving en vitaliteit alsmede de eventuele blokkades en belemmeringen hierin. Aan het eind van hettraject heb je zicht gekregen op wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Module 1 kan eventueel aangevuld worden met diverse tests die de loopbaanorientatie kunnen ondersteunen. Ook zijn deze tests geschikt voor bijvoorbeeld het verder verkennen van kwaliteiten en persoonskenmerken.

N.B.: Als je zeker weet welke baan je wilt dan passen wij het traject op maat aan.

Module 2-  Arbeidsmarkt en passende baan en organisatie

Waar kan ik dat vinden? En hoe kom ik daar?

Als het duidelijk is wat jouw kwaliteiten en ideale loopbaanperspectief zijn volgt de vertaling naar de arbeidsmarkt en het werkelijk zoeken, vinden en krijgen van een baan die bij je past.

Nouvelle Perspective biedt je in deze fase van het traject ondersteuning op maat bij de volgende onderdelen:

 • Zoekprofiel arbeidsmarkt
 • Sollicitatiestrategie
 • Support bij het maken van een onderscheidend CV
 • Perfecte foto voor CV
 • Persoonlijke presentatie
 • Elevator pitch
 • Gebruik van social media
 • Advies en tips voor zoekkanalen (media, website, W&S bureaus, headhunters)
 • Begeleiding bij solliciteren
 • Begeleiding bij netwerken
 • Analyse van vacatures
 • Oefensollicitatiegesprek met professioneel recruiter of acteur
 • Actieve ondersteuning van vacature search
 • Advies over afspreken arbeidsvoorwaarden
 • Follow-up na vinden nieuwe baan

Alles is gericht op het vinden van een nieuwe passende baan. Als deze mijlpaal bereikt is houden we nog contact om te vernemen of alles naar wens verloopt. Eventueel kun je gebruik maken van follow-up gesprekken om te zorgen dat je een goede start maakt en door je proeftijd komt.

Contact

Geïnteresseerd in Nouvelle Perspective? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ik hoop je spoedig te ontmoeten en je of je organisatie te mogen begeleiden, ondersteunen of adviseren.

Nouvelle Perspective is ook telefonisch te bereiken op
06 48 74 91 63.